Het gebeurt niet elke dag dat je een groot wereldleider of diens nazaten ontmoet. We keken dan ook enorm uit naar onze ontmoeting met Arun Gandhi, de kleinzoon van de beroemde Mahatma Gandhi, die net als zijn grootvader oproept tot geweldloosheid, vergeving en mededogen. Zoals het bij ‘Bapuji’ ook een tijd duurde voordat men oog en oor voor hem had, moest ook Arun Gandhi vijfentwintig jaar geduld opbrengen voordat de tijd rijp bleek voor zijn boodschap. In Frankfurt ontmoetten we een wijs, vreedzaam en vriendelijke man, die er als tachtiger nog elke dag naar streeft zichzelf en de wereld een beetje beter te maken. De interviews werden gepubliceerd in Happinez en het Algemeen Dagblad.